Czy drobnoustroje potrafia wytworzyć odporność na zioła?

Mikroorganizmy stają się coraz mniej wrażliwe na antybiotyki. Wykształacają tzw. antybiotkooporność . Nie są jednak w stanie uodpornić się na produkty naturalne. Zioła posiadają bowiem pewne atrybuty, których chemiczne farmceutyki nidy nie będą miały.

1. Ich budowa jest bardziej złożona, zbyt skomplikowana,  żeby mogła występować odporność. Zamiat pojedyńczej substancji chemicznej, rośliny zawierają setki lub tysiące różnych związków.

2. Rośliny rozwinęły wyrafinowane reakcje na bakteryjną inwazję na przestrzeni milionów lat – złożone związki w roślinach działają w złożonej synergii między sobą i są zaprojektowane tak, żeby deaktywować i niszczyć inwazyjne patogeny za pomoca wielu mechanizmów.

3. Są bezpieczne – właściwie stosowane leki ziołowe wywołują bardzo niewiele efektów ubocznych u ludzi, w przeciwieństwie do wielu stosowanych leków chemicznych.

Rośliny są najlepszym lekarstwem dla naszego gatunku. Zawsze z nami były i nadal są. I tak od eonów czasu przynoszą uzdrowienie wszystkim potrzebującym, a przynajmniej tym, którzy o nich wiedzą  i którzy są na nie otwarci.