Odporność

Bez względu na zjadliwość danego schorzania niektórzy pozostają zdrowi, mimo że są narażeni na zakażenie.  Cały sekret tkwi w mocym, prawidłowo funkcjonujacym systemie immunologicznym. Im mocniejszy jest nasz układ odpornościowy, tym mniej prawdopodobne, że zapadniemy na jakąś chorobę i tym bardziej prawdopodobne, że jeśli już zachorujemy, to choroba będzie miała łagodniejszy przebieg. Naukowcy wyraźnie odnotowali, że im wyższe były niektóre markery odpornościowe, tym mniejsze prawdopodobieństwo zakażenia, a jeśli już do niego doszło, choroba była mniej dotkliwa niż w przypadku osób z niskimi markerami immunologicznymi.

Nasz system odpornościowy jest w rzeczywistości nasza pierwszą linią obrony. Jego zadaniem jest chronić nas przed chorobą, a jeśli dojdzie do zachorowania po prostu ją wyleczyć. Silny układ odpornościowy jest zatem pierwszym i najważniejszym elementem zdrowia i uzdrowienia.

Silny układ odpornościowy oznacza, że infekcje są rzadsze i twają krócej, a leczenie przebiega znacznie szybciej.